Protokol MODBUS RTU Quad2000

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia protokol MODBUS RTU s riadiacimi systémami Quad 2000 turbokompresorov firmy Cooper. 

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant.
  • Prenosové parametre podľa nastavenia Quad 2000 (pren. rýchlosť 300 až 19200 Baud, 8 dat. bitov, žiadna parita, 1 stop bit).

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: MODBUS RTU Quad2000.
  • Adresa je MODBUS adresa nastavená v Quad 2000.


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parameter protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms100 milisek.
WFT
Wait First TimeoutPrvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms100 milisek.
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms100 milisek.
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-20

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

WT=100;MWR=20;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Do.

Pre väzbu medzi typom hodnoty mer. bodu a Modbus datovým typom platí nasledovná tabuľka:

Modbus Data TypeD2000 typ hodnoty
Coil Status - 0x referencesDo
Input Status - 1x referencesDi
Input Registers - 3x referencesAi, Ci
Holding Registers - 4x referencesAo, Co

Adresa je číslo Modbus registra v rozsahu 0 až 65535.

Pre Ai a Ci hodnoty je nutné zadať typ prevodu na fyzik. jednotky. Typ prevodu RTD, 0-10V, 4-20mA, 1-5V alebo žiadny je uvedený v dokumentácií (viď kapitolu použitá literatúra). Detailnejšie informácie o nastavení jednotlivých kanálov je možné získať priamo prezeraním konfigurácie kanálov na displeji Quad-u. Tu sa dajú získať aj medzné hodnoty "Nula" a "Rozsah" pre prevod napäť. alebo prúdových vstupov.

Literatúra


  • COOPER TURBOCOMPRESSOR - Centrifugal Compressor Quad 2000 - Modbus Communication Description - Release EDR-K-041 Rev.1

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 29. október 2002 - Vytvorenie dokumentu.


Súvisiace stránky:

Write a comment...