Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu


Podporované typy a verzie zariadeníProtokol ICOM Voice Recorder je určený na nahrávanie digitálnej zvukovej komunikácie repeatrov ICOM (vo formáte AMBE2+). Zo strany ICOM je nahrávanie podporené pre repeatre UC-FR5300 v multisite trunking mode, s firmware Revision 1.50 (NXDN)Beta.

V konfigurácii system master repeatra v nastaveniach v sekcii "Recording" je nutné nakonfigurovať "Recording Server IP Address" na adresu počítača s D2000 KOM procesom a "Recording Server Port" na číslo UDP portu, kde bude D2000 KOM proces počúvať. Následne všetky repeatre začnú posielať kópie UDP paketov so zvukom aj na zadanú adresu a port.

Zvukové dáta prijaté z repeatra sú triedené a ukladané do jednotlivých súborov - každý hovor jeden súbor. Pri začiatku hovoru D2000 KOM proces zverejní informácie do vstupných meraných bodov (ak existujú). Po skončení hovoru zverejní informáciu o uzavretej nahrávke do meraného bodu s adresou FILE_READY, bez čakania na potvrdenie zo strany ESL skriptu, preto je vhodné zabezpečiť obsluhu Server Eventom s použitím akcie ON CHANGE, prípadne trigger eventom s nakonfigurovanou frontou požiadaviek, prípadne s povolením viacnásobného vykonávania skriptu (akcia ENABLE), aby nedochádzalo ku neobslúženiu hodnôt pri väčšom množstve zmien.


Konfigurácia komunikačnej linkyKategória komunikačnej linky:


 • TCP/IP-UDP
  Parameter Host nastavte na IP adresu zadanú v konfigurácii repeatra UC-FR5300, prípadne je možné zadať adresu ALL alebo *, ak má D2000 KOM proces počúvať na všetkých dostupných sieťových rozhraniach.
  Parameter Port nastavte na číslo UDP portu zadané v konfigurácii repeatra.
  Parametre záložného servera nie sú použité.
  Pozn: ak počítač s D2000 KOM procesom obsahuje aktívny firewall, treba povoliť príchodzie UDP pakety na nakonfigurovanú IP adresu a port


Konfigurácia komunikačnej stanice • Komunikačný protokol ICOM Voice Recorder.
 • Adresa stanice sa nezadáva.

Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:


Plný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota

Work Path

Pracovný adresár, v ktorom vznikajú nahrávky. Môže byť použitá symbolická konštanta #APPDIR#, ktorá udáva aplikačný adresár, napr. #APPDIR#/my_work-#APPDIR#/icom/work

Done Path

Adresár, do ktorého sa presúvajú uzatvorené nahrávky. Môže byť použitá symbolická konštanta #APPDIR#, ktorá udáva aplikačný adresár, napr. #APPDIR#/my_done-#APPDIR#/icom/done

Recording Timeout

Čakanie na uzatvorenie nahrávky. Pokiaľ uplynie tento timeout a neboli počas neho prijaté žiadne ďalšie dáta nahrávky, tak sa súbor nahrávky uzatvorí a presunie do adresára Done Path.sec.mss3.000

Full Debug

Zapnutie podrobných výpisov o prijímaní a analýze dát.YES/NONO


Konfigurácia meraných bodovMožné typy hodnôt bodov: TxtI, Ci.

Na stanici môžu byť nakonfigurované body podľa nasledujúcej tabuľky:

Typ hodnotyAdresa bodu Nová hodnotaPopis
TxtIIP_ADDRNový hovorThe IP address of the sending repeater
CiSRC_SYSCODENový hovorStores the System Code of the sender (1-16382)
CiSRC_SITECODENový hovorStores the transmitters' Site Code (1-250)
CiSRC_PREFIXIDNový hovorStores the Prefix ID of the transmitter (1-30)
CiSRC_UNIT_IDNový hovorStores the Unit ID of the transmitter (1-2000)
CiSRC_RPTR_NONový hovorStores the transmitter's Repeater No. (1-30)
CiDST_SYSCODENový hovorStores the System Code of the destination (1-16382)
CiDST_SITECODENový hovorStores the Site Code of the destination (1-250)
CiDST_PREFIXIDNový hovorStores the Prefix ID of the destination (1-30)
CiDST_UNIT_IDNový hovorStores the Unit/Group ID of the destination (1-2000,2047)
CiCALL_TYPENový hovorCall type (1-group call, 4-individual call)
TxtIFILE_READYUkončenie hovoruNázov uzatvoreného súboru v adresári Done Path
TxtIERRORVýskyt chybyZávažná chyba pri spracovaní UDP paketu, paket je zahodený
TxtIWARNINGVýskyt varovaniaNezávažná chyba pri spracovaní UDP paketu, spracovanie pokračuje


LiteratúraZmeny a úpravy-


Revízie dokumentu • Ver. 1.0 - 9. 9 2022 - Vytvorenie dokumentu.


Súvisiace stránky:

Write a comment...