Proces D2000 Calc je proces výpočtov. Vykonáva aritmetické a logické operácie nad údajmi v reálnom čase. D2000 Calc interpretuje sústavy aritmetických a logických rovníc a funkcií, ktoré umožňujú výpočty daných veličín a hodnôt a tiež i riadenie sústav. Je správcom objektov typu Počítaný bod (EVAL_TAGS). Hodnoty môžu byť vypočítavané periodicky alebo iba po zmene hodnoty vstupných objektov. Proces D2000 Calc nemá pracovnú plochu pre komunikáciu s užívateľom.

Write a comment...