Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall * TraceComTextFile)(HOBJ LnID, char *FileName, unsigned int MaxFileSize, char *Str);

Parametre
LnId ID objektu typu Linka.
FileName Názov súboru.
MaxFileSize Maximálna veľkosť logovacieho súboru.
Str Pole znakov, ktoré sa má do logovacieho súboru uložiť.

Popis
Procedúra umožňuje uložiť ľubovoľný text do logovacieho súboru daného parametrom FileName. Súbory sa ukladajú do adresára Trace danej aplikácie.

Write a comment…