Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall * TraceComError)(HOBJ LnID, char * Str);

Parametre
LnId ID objektu typu Linka.
Str Zobrazovaný text.

Popis
Procedúra zobrazí ľubovoľný text s chybovou hláškou do okna procesu D2000 KOM a zároveň automaticky uloží aj do trace súboru príslušnej linky s presným časom a dátumom zápisu. Ak je to prvá chyba na danej linke po štarte procesu D2000 KOM, uloží sa do systémového Event log-u oznam o výskyte chybe:

"Na linke XYZ sa objavila jedna alebo viac chýb, pozri trace súbor príslušnej linky."

Ak neexistuje linka s požadovaným LnId alebo je LnID nula, text sa zobrazí na obrazovke a zároveň aj uloží do systémového Event log-u, kategórie Application.Write a comment…