Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall * TraceBufferASCIIFile)(HOBJ LnID, char *FileName, unsigned int MaxFileSize, void *Data, unsigned int Len);

Parametre
LnId ID objektu typu Linka.
FileName Názov súboru.
MaxFileSize Maximálna veľkosť logovacieho súboru.
Data Pointer na buffer dát, ktoré sa majú uložiť.
Len Počet bytov, ktoré sa majú uložiť.

Popis
Procedúra umožňuje uložiť prijaté alebo vysielané dáta v ASCII tvare do logovacieho súboru daného parametrom FileName. Súbory sa ukladajú do adresára Trace danej aplikácie.

Write a comment…