Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall * PointNewValue)(HOBJ PtID, struct KomUniVal * Val, unsigned int Stat);

Parametre
PtID ID objektu typu Meraný bod.
Val Pointer na štruktúru KomUniVal s novou hodnotou meraného bodu. POZOR – nepoužívať a nezapisovať priamo do štruktúry KomUniVal meraného bodu ppPtVal v štruktúre PointPar. Túto štruktúru používa proces D2000 KOM na porovnanie s novou hodnotou a tá je zaslaná do systému iba v prípade nezhodnosti hodnoty alebo stavu. Toto chovanie však môžu čiastočne ovplyvniť príznaky Stat, viď ďalší parameter.
Stat Príznaky pre zápis novej hodnoty. Možné hodnoty:
  • 0 – žiadne príznaky
  • ST_TIME_CHANGE - generuj novú hodnotu do systému aj pri zmene času - aj keď sa vlastná hodnota nezmenila
  • ST_SOURCE_LIMITS - nastavenie medzí prichádza od užívateľa – stavy InLimit, VL_Limit, L_Limit, H_Limit, VH_Limit nastavuje užívateľ a nie proces D2000 KOM

Popis

Funkcia PointNewValue pošle novú hodnotu meraného bodu do systému.Write a comment…