Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
KomUniVal(_stdcall *PointLastValidValue)(HOBJ PtID);

Parametre
PtID ID objektu typu Meraný bod.

Popis
Funkcia vráti štruktúru KomUniVal s požadovanou poslednou platnou hodnotou meraného bodu. Ak meraný bod s ID, definovaný parametrom PtID, neexistuje, je v položke status vrátenej štruktúry nastavená hodnota Invalid_ValueStatus (0x0).Write a comment…