Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall *MessageBox)(char *Title, char *Message);

Parametre
Title Titulok message boxu.
Message Text v okne message boxu.

Popis

Funkcia zobrazí systémový "message box" s daným titulkom a textom. Pozor, chod linky sa zastaví až do zrušenia message boxu užívateľom.Write a comment…