Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia GetUsedMem slúži na vrátenie veľkosti alokovanej pamäte na heape procesu. 
Deklarácia
int GetUsedMem(void)

Návratová hodnota
Veľkosť alokovanej pamäte na heape procesu alebo hodnota –1, ak bola zistená chyba v interných štruktúrach heapu.

Súvisiace stránky:

Write a comment…