Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void (_stdcall * GetRdStateAndInstance)(Bool32 * RdHot, Bool32 * Instance);

Popis

Funkcia vráti informácie o tom, či je KOM inštancia aktívna a či je KOM pripojený k HOT kernelu.
Ak je KOM inštancia aktívna, Bool32 hodnota, na ktorú ukazuje parameter Instance, bude nastavená na TRUE, v opačnom prípade na FALSE.
Ak je KOM pripojený k HOT kernelu, Bool32 hodnota, na ktorú ukazuje parameter RdHod, bude vtedy nastavená na TRUE, v opačnom prípade na FALSE.
Funkcia vznikla vo verzii KOMAPI 1.26 (jún 2015) kvôli podpore redundantných systémov. Spolu s funkciou rozhrania RdStatusChanged umožňujú implementovať protokoly v redundantných systémoch. Správanie sa protokolov na pasívnom KOM-e alebo v prípade pripojenia k SBS kernelu je silne protokolovo závislé (od úplnej pasivity cez odposluch komunikácie až po aktivitu identickú s aktívnym KOM-om pripojeným k HOT kernelu).

Poznámka: Pre neredundantné systémy vracia RdHot vždy hodnotu TRUE.
Poznámka: Pre neinštančný KOM vracia Instance vždy hodnotu TRUE.Write a comment…