Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
unsigned int (_stdcall *GetNumber)(LinListH List)

Parametre
List Handle na lineárny zoznam.

Popis
Funkcia vráti počet prvkov, ktoré sa nachádzajú v zozname, vstupným parametrom LinListH List.

Write a comment…