Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FindPreviousEl


Deklarácia
void * (_stdcall *FindPreviousEl)(LinListH List);

Parametre
List Handle na lineárny zoznam.

Popis

Funkcia vráti predchádzajúcu položku v zozname.


Návratová hodnota

Adresa položky alebo NULL, ak je ukazateľ na začiatku zoznamu.Write a comment…