Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
void * (_stdcall *FindFirstElAndDelete)(LinListH List);

Parametre
List Handle na lineárny zoznam.

Popis

Funkcia vráti adresu prvej položky zoznamu a zároveň túto adresu zo zoznamu vymaže.


Návratová hodnota

Adresa prvej položky v zozname alebo NULL, ak je zoznam prázdny.Write a comment…