Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia nastaví predvolený typ práv k vektorom. Predvolené práva sa použijú v prípade, že pre danú kombináciu užívateľ - počítač - vektor nie sú definované explicitné práva.

Deklarácia:

EDA_SetDefaultRights(
   INT in _rights,
   INT out _errorCode
 );

Parametre


ParameterDátový typTypPopis
1rightsINTINTyp práva.
2errorCodeINTOUTNávratový kód.
Write a comment…