Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia overí, či má užívateľ dané práva na vektor. V prípade, že užívateľ nemá dostatočné práva, je vrátený chybový kód.

Deklarácia:

EDA_CheckRights(
   TEXT(32) in _userName,
   TEXT(64) in _vector,
   INT in _rightType,
   INT out errorCode
 );

Parametre

  Parameter Dátový typ Typ Popis
1 userName TEXT (32) IN Meno užívateľa.
2 vector TEXT (64) IN Kód vektora.
3 rightType INT IN Požadovaný typ práv.
4 errorCode INT OUT Návratový kód.
Write a comment…