Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

D2000 Management Console (D2MC)

D2000 Management Console je systém na manažovanie inštancií D2000. D2MC je prístupná prostredníctvom web prehliadača.

D2MC po prihlásení

Skladá sa zo štyroch častí:

Write a comment…