Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
unsigned int (_stdcall * CreateThread)(void * Proc, void * Par);

Parametre
Proc Proc - adresa výkonnej procedúry nového threadu. Procedúra musí mať definíciu:
void _stdcall ProtocolThread(void * Par)

Pozor: Vyžaduje sa Stdcall volacia konvencia.
Par Pointer na parametre prenášané novému threadu.

Popis

Funkcia vytvorí a inicializuje nový thread.


Návratová hodnota

Identifikačné číslo vytvoreného threadu.Write a comment…