Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
LinListH (_stdcall *CreateList)(void);

Popis

Funkcia vytvorí nový lineárny zoznam.


Návratová hodnota
Handle na vytvorený lineárny zoznam.

Write a comment…