Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
D2Time (_stdcall *ActTime)(void);

Popis

Funkcia vráti aktuálny systémový čas vo formáte systému D2000 (čas je v systéme D2000 ukladaný do reálneho čísla a to tak, že celá časť čísla je počet sekúnd od 1.1.1972 a desatinná časť sú milisekundy).


Návratová hodnota
Akuálny systémový čas.

Write a comment…