Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %HI_SelectTimeDialog


Funkcia
Funkcia zobrazí dialógové okno na výber časového intervalu.


Deklarácia
BOOL %HI_SelectTimeDialog(
  TIME in out StartTime,
  TIME in out EndTime := (invalid),
  BOOL in bStrongInequality := @TRUE,
  BOOL in bShowHours:= @TRUE,
  BOOL in bReadOnlyHours := @FALSE,
  INT in x := -1,
  INT in y := -1
 )
Parametre
StartTimePočiatočný čas intervalu.
EndTimeKoncový čas intervalu.
bStrongInequalityMožné hodnoty:
 • @TRUE - časový interval vrátený funkciou bude: StartTime ≤ interval < EndTime
 • @FALSE - časový interval vrátený funkciou bude: StartTime ≤ interval ≤ EndTime
bShowHoursUrčuje, či sa v okne zobrazia spolu s dátumom aj hodiny a minúty:
 • @TRUE - zobrazenie hodín a minút
 • @FALSE - nezobrazenie hodín a minút
bReadOnlyHoursUmožňuje užívateľovi manuálne meniť hodiny a minúty:
 • @TRUE - zakázanie editovania hodín a minút
 • @FALSE - povolenie editovania hodín a minút
x, yPozícia dialógového okna na obrazovke.
Návratová hodnota
@TRUE - užívateľ zatvoril dialógové okno stlačením tlačidla OK.
@FALSE - užívateľ zatvoril dialógové okno stlačením tlačidla Návrat.
Poznámka
Užívateľ vyberie napr. celý deň 1.1. 2005:
 • ak bStrongInequality=TRUE, potom StartTime=1.1.2005 00:00:00.000 a EndTime=1.1.2005 23:59:59.999
 • ak bStrongInequality=FALSE potom StartTime=1.1.2005 00:00:00.000 a EndTime=2.1.2005 00:00:00.000
Príklad


 TIME _bt
 TIME _et
 BOOL _res
 INT _i
 
 _i := 1
 _bt := _i\TIM
 _et := %AddTimeT(_bt, 3600*10)
 _res := %HI_SelectTimeDialog(_bt, _et, @FALSE, @TRUE, @FALSE)
 
 IF _res THEN
  _tmA := _bt
  _tmA2 := _et
 ENDIF Write a comment...