Funkcia %ARC_Unwrite


Funkcia
Funkcia umožňuje potlačiť zápis danej hodnoty objektu typu Archivovaná hodnota.
Deklarácia
%ARC_Unwrite()

Parametre
Žiadne.
Popis
Ak výsledok archivovaného objektu určí funkcia %ARC_Unwrite(), tento sa do archívnej databázy nezapíše a prípadná hodnota s rovnakým časom sa z databázy vymaže.
Príklad
 (H.Sinus > 0) ?
 [H.Sinus] : [%ARC_Unwrite()] 

 
Výraz uvedený v príklade umožňuje zapisovať do archívu len hodnoty objektu H.Sinus väčšie ako 0.
Write a comment...