Postup pre kompletnú inštaláciu SmartWeb platformy je popísaný na nasledujúcej kapitole Inštalácia SmartWeb platformy. Pokročilé možnosti konfigurácie súčastí SmartWeb platformy sú popísané v ďalších kapitolách: