Rozhrania systému otvárajú široké možnosti dotvorenia konkrétnej aplikácie. Základný význam rozhraní je poskytnúť aplikačnému programátorovi komplexné a ucelené prostriedky, ktoré mu poskytnú prístup k dátam, ktoré systém D2000 získava, spravuje a prezentuje.

Momentálne je v systéme implementovaných šesť typov rozhraní:

D2000 ODBC Driver Rozhranie reprezentuje dáta obsiahnuté v systéme formou ODBC štandardu.
D2000 Java API Prístup k systému D2000 z prostredia externej Java aplikácie.
D2000 OBJApi Prístup k dátam v systéme prostredníctvom všeobecných programovacích jazykov. Momentálna implementácia priamo podporuje jazyk C a C++. 
D2000 VBApi Prístup k dátam v systéme z prostredia Visual Basic alebo Visual Basic for MS Excel.
D2000 KomAPI Špecializované rozhranie pre rozšírenie množiny komunikačných protokolov procesu D2000 KOM.
D2000 OPC Server Štandardné OPC (OLE for Process Control) rozhranie.