Cieľom SmartWeb platformy  je umožniť realizáciu externých aplikácií nad D2000 efektívne a jednoducho s minimálnymi požiadavkami na aplikačných programátorov. 

Táto používateľská dokumentácia je určená: