Proces HI (Human Interface - konzola operátora) zabezpečuje komunikáciu dispečerského a monitorovacieho systému D2000 s operátorom. Tento proces umožňuje zobrazovanie údajov systému pomocou grafického rozhrania GUI operačného systému Windows NT. Proces HI umožňuje:

Poznámka