Proces D2000 Server tvorí jadro systému D2000. Všetky aktivity v systéme D2000 sú synchronizované funkciami jadra. Po štarte systému proces D2000 Server vytvorí hierarchiu statických objektov a zavedie do pamäte základné objekty, ktoré zabezpečujú jednotlivé aktivity systému - procesy. D2000 Server je základným procesom dispečerského systému, ktorý zabezpečuje nasledovné funkcie: