Činnosť servera podľa jeho stavu v rámci RDS (HS, SBS)

Ak je server v stave HS, pracuje konfiguráciou definovaným spôsobom. Server v stave HS ďalej zabezpečuje replikáciu zmien na všetky SBS servery. Zmeny sú dvoch druhov:

  1. Zmeny konfigurácie, ktoré boli vykonané za behu
  2. Zmeny hodnôt objektov.

SBS server ďalej rozosiela hodnoty objektov a zmeny konfigurácie všetkým na neho pripojeným klientom podľa potreby (vzťahy podľa DODM). Týmto je zabezpečená možnosť aby v ľubovolnom okamihu SBS prevzal úlohu HS v podstate bez straty údajov (hodnôt objektov) alebo bez straty konfigurácie. Činnosť jednotlivých procesov je daná ich typom (D2000 EVH, D2000 CLC, ...) a preto aj ich činnosť pri zmene stavu servera HS -> SBS alebo SBS -> HS je špecifická. Vo všeobecnosti sa správajú tak, aby sa ich vnútorný stav, ak ich server je v stave SBS, v maximálnej možnej miere podobal na stav príslušného procesu pripojeného k HS.

Redundancia aplikačného servera