On-line konfigurácia systému - proces D2000 CNF

Systémový konfigurátor D2000 CNF je proces určený na konfiguráciu objektov systému D2000. Konfigurátor systému môže prostredníctvom tohto procesu vytvárať nové objekty, editovať a rušiť existujúce.

Prostredie procesu CNF
ReadOnly režim