Úvod
Pravidlá fungovania serverovských protokolov
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Úvod


Od verzie V7.0 podporuje systém D2000 aj niekoľko protokolov, v ktorých proces D2000 KOM implementuje serverovskú (slave) stranu. Konkrétne ide o tieto protokoly:

Tento dokument sa zaoberá obecnými pravidlami platiacimi pre výstupné merané body (výstupné z hľadiska systému D2000, pre klienta sú vstupné). Existujú aj "miešané" klient-server protokoly (IEC 870-5-104 Server ,IEC 870-5-104, IEC 870-5-104 Sinaut), ktoré majú dva typy výstupných meraných bodov:

Pravidlá fungovania serverovských protokolov


Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


Komunikačné protokoly