Objekt typu Definícia štruktúry definuje určitý nenulový počet stĺpcov (položiek). Každá položka je nositeľkou určitých konfiguračných parametrov ktoré sú voliteľne použité v objektoch typu Štruktúrovaná premenná alebo Databáza. Miesto definície a rozsah použitia konfiguračných parametrov vzhľadom na položku štruktúry znázorňuje obrázok (časť 1).

Rodičom všetkých objektov typu Definícia štruktúry je objekt STRUCTSDEF.

Položky konfiguračného okna
Preddefinované definície štruktúr