Parametre pre XML Repository sú zdieľané všetkými procesmi spustenými na danom počítači.

Procesy, z ktorých je možné parametre nastaviť:

Po zvolení príslušnej položky z hlavného menu sa otvorí nasledujúce dialógové okno:

Nastavenie parametrov pre XML Repository

XML Repository nastavenia

Nastavenie exportovacích parametrov pre XML Repository. Tieto nastavenia sú povinne nastavené na uvedené hodnoty.

Adresár pre XML Repository

Vloženie plnej cesty.

Program pre porovnanie dát dvoch XML súborov

Nastavenie cesty k programu, ktorý sa spustí pri požiadavke na porovnanie dát dvoch XML súborov pri práci s XML Repository.

XML Repository v aktívnom stave

Ak je voľba označená, tak po každom uložení konfigurácie objektu alebo importom objektu z klientskeho procesu, sa tento objekt automaticky exportuje do adresára pre XML Repository. Súčasne je tým zapnutá funkčnosť pre XML Repository.

XML Repository v podadresári podľa názvu užívateľa

Ak je voľba označená, objekty sa neexportujú priamo do adresára pre XML Repository, ale do jeho podadresára, ktorého názov je zhodný s názvom prihláseného užívateľa.
Táto voľba je dostupná a funkčná, iba ak je označená voľba XML Repository v aktívnom stave.

Otvoriť CVS dialóg pri editácii, ak objekt neexistuje v XML Repository

Ak je voľba označená, otvorí sa CVS dialóg aj vtedy, ak objekt neexistuje v XML Repository.
Táto voľba je dostupná a funkčná, iba ak je označená voľba XML Repository v aktívnom stave.

Tlačidlo

Výber adresára pre uloženie.


Nastavenie parametrov potvrdíme tlačidlom OK.

D2000 XML
XML Repository
Exportovacie parametre