Deklarácia
void (_stdcall *SetStationStatus)(HOBJ StID, TStVal Stat);

Parametre
StID ID objektu typu Stanica.
Stat Požadovaný stav stanice.

Popis

Funkcia nastaví stav stanice. Aby zostal skutočne stav stanice nastavený týmto volaním, je nutné, aby všetky volania protokolovej DLL (hlavne ReadAllPoints, ReadPointValue, WritePointValue atď.) vrátili status RQ_IGNORED. Tento status nemení stav stanice.