Deklarácia
void (_stdcall * TraceBufferASCII)(HOBJ LnID, void * Data, unsigned int Len, TColor * Color);

Parametre
LnID ID objektu typu Linka.
Data Pointer na buffer dát, ktoré sa majú zobraziť.
Len Počet bytov, ktoré sa majú zobraziť.
Color Farba zobrazovaných údajov.

Popis

Umožní zobraziť prijaté alebo vysielané dáta v ASCII tvare do okna procesu D2000 KOM.