Deklarácia
void (_stdcall *LnPerf_IncFramesOut)(HOBJ LnID)

Parametre
LnID ID objektu typu Linka.

Popis

Funkcia inkrementuje počet framov odoslaných na danej linke.