Procesné alarmy - príčina / dôvod vzniku

Označenie alarmu v systéme Význam
PA_NoAlarm Nie je aktívny žiadny procesný alarm.
PA_ToOn Nastal procesný alarm - prechod do úrovne ON (TRUE).
PA_ToOff Nastal procesný alarm - prechod do úrovne OFF (FALSE).
PA_On Nastal procesný alarm - úroveň ON (TRUE).
PA_Off Nastal procesný alarm - úroveň OFF (FALSE).
PA_Err Chybná (neplatná) hodnota.
PA_Oscillate Kmitajúca hodnota.
PA_HL Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty HL.
PA_VHL Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VHL.
PA_LL Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty LL.
PA_VLL Nastal procesný alarm - limitný stav hodnoty VLL.
PA_ToHL Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu HL.
PA_ToVHL Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VHL.
PA_ToLL Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu LL.
PA_ToVLL Nastal procesný alarm - prechod hodnoty do limitného stavu VLL.
PA_SwToTrans Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Trans.
PA_SwToOff Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_Off (FALSE).
PA_SwToOn Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do Q_On (TRUE).
PA_SwToError Nastal procesný alarm - prechod štvorstavovej hodnoty do hodnoty Q_Err.
PA_SwTrans Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Trans.
PA_SwOff Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Off.
PA_SwOn Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_On.
PA_SwErr Nastal procesný alarm - štvorstavová hodnota je Q_Err.
PA_ErrWriteCmd Chyba pri nastavení hodnoty výstupných bodov.
PA_Change Nastal procesný alarm - zmena celočíselnej alebo analógovej hodnoty

Procesné alarmy - Switch

Označenie alarmu v systéme Význam
PA_ErrCmdOn Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOn (ZAP).
PA_ErrCmdOff Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchOff (VYP).
PA_ErrZalCmdOff Chyba pri vykonaní povelu cm_SetSwitchBkpOff (ZÁL. VYP)