Klient a Server Event je podobne ako Server Event automaticky spustený:

Automatické spustenie spočíva v aktivovaní inicializačnej časti Lokálneho a Remote skriptu. Po ich ukončení zostávajú oba skripty v stave bežiaci a "čakajú" na udalosti, ktoré aktivujú obslužnú procedúru.

Udalosti môžu byť generované:

Eventy
Štartovacie podmienky
Eventy - položky konfiguračného okna