Grafické prezentačné okná sú objekty systému D2000 určené na zobrazovanie aktuálneho a historického stavu riadeného technologického procesu. Podľa obsahu ich môžeme rozdeliť na: