D2000 OBJApi - Funkcie rozhrania

Funkcie rozhrania sú rozčlenené do skupín podľa ich významu nasledovne: