D2000 OBJApi - Asynchrónne funkcie (správy)

Asynchrónne funkcie sú volané knižnicou ObjApi.dll počas behu klient procesu ako správy. Užívateľský proces musí definovať obslužné procedúry pre tieto typy správ:

Pri návrhu obslužných procedúr je potrebné vziať do úvahy nasledujúce skutočnosti: