Zostava je skupina grafických informačných okien (grafické schémy, grafy), ktoré sú rozmiestnené na pracovnej ploche procesu D2000 HI. Hlavnou funkciou zostavy je uľahčiť prácu s často sa opakujúcim otváraním a rozmiestňovaním jednotlivých okien. Operátor tak môže otvoriť dané okná so zachovaním ich pôvodného rozmiestnenia a veľkosti jednoducho otvorením definovanej zostavy. 

Prístup k zostavám je možný prostredníctvom voľby objektu Zostava v ponuke Konfigurácia.

Konfigurácia zobrazovacích objektov
Konfigurácia zostáv