Funkcia %HI_GetPalRGB


Funkcia

Funkcia vracia RGB hodnoty žiadanej farby z použitej farebnej palety v schéme alebo zo zadanej farebnej palety.

Deklarácia


INT %HI_GetPalRGB(
   INT in stranka,
   INT in riadok,
   INT in stlpec
 [,HOBJ in colorPalette]
 )


 

Parametre


strankaStránka v palete farieb.
riadokRiadok na danej stránke v palete farieb.
stlpecStĺpec na danej stránke v palete farieb.
colorPalettefarebná paleta alebo systémová farebná paleta (hodnota 0)
Popis
Funkcia vráti RGB hodnotu žiadanej farby, ktorá je definovaná parametrami stranka (1 až 10 v palete farieb), riadok (1 až 8 na danej stránke v palete farieb) a stlpec (1 až 16, "A" až "P", resp. "a" až "p" na danej stránke v palete farieb).

Poznámka

Stĺpec je možné zadať buď poradovým číslom 1 až 16 alebo jednoznakovým textom "A" až "P", resp. "a" až "p". Tieto formy zápisu sú rovnocenné, pričom platí, že 1 je to isté čo "A" (resp. "a").
Funkcia pre vytvorenie RGB farby z jednotlivých zložiek je %MakeRGB.

Príklad  


 INT _color

 ; získanie farby z použitej farebnej palety v schéme
 _color := %HI_GetPalRGB(2,3,5)

 ; získanie farby z farebnej palety CP1
 _color := %HI_GetPalRGB(2,3,5,CP1\HBJ)

 ; získanie farby zo systémovej palety
 _color := %HI_GetPalRGB(2,3,5,0)