Funkcia %HI_GetHistoryTime


Funkcia
Funkcia zistí zo skriptu aktuálny čas histórie.
Deklarácia
TIME %HI_GetHistoryTime()

Parametre
Bez parametrov
Popis
Funkcia zo skriptu zistí aktuálny čas histórie.
Obslúženie udalosti je realizované pomocou entry OnHistoryTime )
Poznámka
Táto funkcia je dostupná aj v %HIX_ verzii.