Funkcia %SubTimesMono


Funkcia
Funkcia odpočíta od absolútneho času TimeA absolútny čas TimeB. Výsledkom je hodnota typu Relatívny čas.

Deklarácia
REAL %SubTimesMono(
  TIME in TimeA,
  TIME in TimeB,
 )

Parametre
TimeA Absolútny čas.
TimeB Absolútny čas.

Popis
Funkcia %SubTimesMono odčítava od seba dva absolútne časy. Výsledok bude ovplyvnený skutočnosťou, či v tomto intervale boli alebo neboli časové prechody. Napríklad rozdiel medzi 4:00 a 1:00 hodinou ráno môže byť na Slovensku 2 hodiny (prechod na letný čas), 3 hodiny alebo 4 hodiny (prechod na zimný čas).
Príklad
 ; =================================================================
 ; Slovakia (country for this example)
 ; Time zone is UTC+1.
 ; There are summer [A] and winter [B] time (with time shifts).
 ; Summer time is from 29th March 2009 to 24th October 2009.
 ; A3:00:00 is changed to B2:00:00 on Sunday (25th October 2009).
 ; =================================================================
 
 BEGIN
 
 TIME _timeA
 TIME _timeB
 TIME _baseTime
 
 REAL _subMono1
 REAL _subMono2
 
 ; UTC 00:30:00 25.10.2009
 _timeA := %StrToTimeEx("A2:30:00 25.10.2009", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr")
 ; UTC 01:30:00 25.10.2009
 _timeB := %StrToTimeEx("B2:30:00 25.10.2009", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr")
 ; UTC 23:30:00 24.10.2009
 _baseTime := %StrToTimeEx("01:30:00 25.10.2009", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr")
 
 ; difference 1 hour(s) (3600 seconds)
 _subMono1 := %SubTimesMono(_timeA, _baseTime)
 ; difference 2 hour(s) (7200 seconds)
 _subMono2 := %SubTimesMono(_timeB, _baseTime)
 
 END