Súčasťou systému D2000 je výkonný systém archivácie a bilančných výpočtov (D2000 Industrial SQL Archív), ktorý podľa konfigurácie príslušných archívov zabezpečuje nasledujúce funkcie: 

  1. Archivácia hodnôt objektov v systéme (primárny archív).
  2. Prepočet zaarchivovaných hodnôt štatistickou funkciou (štatistický archív).
  3. Prepočet zaarchivovaných hodnôt zadaným výrazom (vypočítaný archív).
  4. Archív plnený skriptom (Sklad hodnôt).

Každý archívny objekt má osobitne definovanú hĺbku archivácie v mesiacoch. Hodnoty staršie ako definovaná hĺbka archivácie sa automaticky odmazávajú. Zapnutím voľby Zápis aj do trezoru je zabezpečený zápis hodnôt aj do trezorovej databázy. V určitých prípadoch je dôležitá informácia o tom, kedy bol proces archivácie prerušený. Za týmto účelom archív zapisuje špeciálne hodnoty s príznakom START a STOP, ak je zapnutá voľba Zapisuj Štart/Stop. Voľba Archivovať umožní zapnúť / vypnúť zapisovanie do archívnej databázy. Štandardne je táto voľba zapnutá.

Archívny subsystém zabezpečuje spracovanie oneskorených údajov. To znamená, že po príchode oneskorených alebo starých údajov sú spätne prepočítané všetky závislé hodnoty v štatistických archívnych objektoch (napríklad bilančné výpočty).

Pre zabezpečenie spoľahlivosti a dostatočného výkonu je archív optimalizovaný pre použitie s databázami PostgreSQL, Oracle a Sybase Adaptive Server Anywhere. Použitie Oracle databázy je otestované pre veľké systémy (terrabytové archívy). Použitie Sybase Adaptive Server Anywhere je odporúčané pre archívne databázy do 10 GB pre verziu SQL Anywhere 9.0 a do 50 GB pre verziu SQL Anywhere 12.0.
Použitie PostgreSQL je z hľadiska ceny a výkonu odporúčané pre všetky veľkosti archívov od malých až po veľké archívy (produkčné nasadenie na 2 TB archívnej databáze s viac ako 14 TB trezorov).

Okrem týchto databáz systém D2000 podporuje aj MS SQL server (pozri kapitolu Podpora MS SQL 2000, MSDE 2000, SQL Server 2005 Express a MS SQL 2008 express edition).
Pre malé aplikácie, ktoré nemajú veľké nároky na výkon archívneho subsystému, je možné použiť voľne distribuovanú databázu MSDE (Microsoft Desktop Engine), čo je vlastne výkonnostne obmedzená verzia MS SQL servera. Viac informácií o vlastnostiach MS SQL a MSDE nájdete v kapitole Podpora MS SQL 2000, MSDE 2000, SQL Server 2005 Express a MS SQL 2008 express edition.

Pozn: experimentálne sú podporené aj databázy SQLite a MySQL (a klony MySQL ako MariaDB a PerconaDB). Pre viac informácií kontaktujte prosím Ipesoft.

Nastavenia databázy PostgreSQL

O odporúčaných nastaveniach pre archiváciu v databáze PostgreSQL sa môžete dočítať v dokumente Nastavenia PostgreSQL pre optimálny výkon archívu.


Použitie štandardných SQL databáz poskytuje možnosť analýzy a spracovania historických údajov externými nástrojmi, napr. Microsoft Excel.