Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Current »

Funkcie pre manipuláciu s dátami JSON umožňujú načítať a uložiť text v JSON formáte, vytvárať, čítať, zapisovať a vymazávať JSON objekty. Mená funkcií sú tvorené prefixom %JSON_.

Pri vložení neplatnej hodnoty (napr. %JSON_ObjectSetValue), hodnota je interpretovaná v JSON ako null. Pri čítaní null z JSON (napr. %JSON_ObjectGetValue), táto je interpretovaná ako neplatná hodnota.

Každý handle na objekt a pole je nutné zmazať volaním funkcie %JSON_FreeObjectHandle alebo %JSON_FreeArrayHandle.

Odstránením vnoreného poľa alebo objektu (napr. %JSON_ArrayRemoveItem) nezaniká jeho handle, objekt na ktorý ukazuje je stále validný. Rovnako handle na objekt alebo pole zostáva platným aj keď bol zmazaný rodičovský objekt.

Príklad:

 INT _obj
 INT _clientInfo
 TEXT _d2version
 
 _obj := %JSON_ObjectFromString(ModuleInfo)
 _clientInfo := %JSON_ObjectGetObject(_obj, "client_data")

 %JSON_FreeObjectHandle(_obj) ; uvolnim handle na _obj, _clientInfo je stale platny handle

 _d2version := %JSON_ObjectGetValue(_clientInfo, "d2000_version")
 
 LOG "D2000 version", _d2version PRIORITY _LOG_PRTY_INFO
 
 %JSON_FreeObjectHandle(_clientInfo) ; nakoniec musim uvolnit handle aj na _clientInfo

Načíta sa systémová premenná ModuleInfo do JSON objektu, vyberie sa hodnota z objektu a výsledok sa zapíše do monitorovacej databázy.


Funkcie pre prácu s JSON formátom:


  • No labels