Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ponuka Objekty

Ponuka Objekty obsahuje nasledovné položky:

Ponuka Objekty

Všetky objekty / Editovateľné objekty

Otvorí výberové okno zoznamu objektov v dvoch rôznych režimoch:
  • zoznam všetkých typov objektov
  • zoznam objektov editovateľných v procese D2000 CNF

XML Import

Otvorí dialógové okno pre spustenie XML Importu.

CSV Import

Otvorí dialógové okno pre spustenie CSV Importu.

XML Update (hromadný)

Otvorí dialógové okno pre spustenie XML Update.

XML Import aplikačného modulu

Import a aktualizácia aplikačného modulu.

XML Export kompletnej konfigurácie

Zabezpečí export všetkých objektov systému D2000 do zvoleného adresára vo forme XML súborov. Vo vybratom adresári vytvorí podadresár SysCfg_XML. V prípade, že adresár SysCfg_XML už vo vybratom adresári existuje a nie je prázdny, celý jeho obsah pred exportom premaže. V podadresári SysCfg_XML vytvorí ďalšie dva podadresáre s názvom Objects a Tables. Do podadresára Objects exportuje všetky objekty systému D2000 a do podadresára Tables všetky záznamy tabuliek konfigurácie, ktoré v systéme D2000 nemajú obraz vo forme objektov. XML Export kompletnej konfigurácie ma špecifický význam hlavne pre Embedded systém.

Hodnoty objektov

Podrobné prezeranie hodnôt objektov v dialógovom okne.

História

Prezeranie histórie zmien objektov.

Relácie aplikačných modulov

Otvorí dialógové okno slúžiace na vytvorenie relácie aplikačného modulu s konkrétnym používateľom.

ESL Diagnostic pack

Zobrazenie podrobných informácií o bežiacich inštanciách objektov typu Event a Schéma.

Korekcia staníc a meraných bodov

Otvorí dialógové okno pre úpravu parametrov staníc a meraných bodov.

Nastavenie parametra Exportovací podadresár

Otvorí dialógové okno pre nastavenie parametra Exportovací podadresár na základe príslušnosti do logickej skupiny.

Porovnať konfiguráciu objektov s XML Repository

Vybraté objekty porovná s XML Repository a zobrazí Modul pre zobrazenie informácií z porovnania.Poznámka: Ak je D2000 CNF v ReadOnly režime, nie sú prístupné položky pre XML Import, CSV Import, XML Update, XML Import aplikačného modulu a Korekciu staníc a meraných bodov.

Súvisiace stránky:

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.