Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia TimeToItems slúži na rozloženie času vo formáte kompatibilnom s formátom používaným rozhraním D2000 ObjApi na jednotlivé položky. 
Deklarácia
APIRET TimeToItems(double Tm,unsigned int *Year,unsigned int *Month,unsigned int *Day,unsigned int *Hour,unsigned int *Min,unsigned int *Sec,unsigned int *Msec)

Parametre
Čas, ktorý má byť rozložený je zadaný prostredníctvom parametra Tm. Rozsahy položiek sú zhodné ako pri vstupných parametroch funkcie TimeFromItems.
Návratový kód
Kód Popis
API_OK Čas úspešne rozložený na jednotlivé položky.
API_ParamError Ak bol zadaný neplatný čas alebo niektorý z ukazovateľov položiek je null.


Súvisiace stránky:

1 Comment

  1. Anonymous

    Chýba tu poznámka, že ide o konverziu do lokálneho času.

Write a comment…