Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia TimeFromItems slúži na získanie času vo formáte kompatibilnom s formátom používaným rozhraním D2000 ObjApi z jednotlivých položiek. 
Deklarácia
double TimeFromItems(unsigned int Year,unsigned int Month,unsigned int Day,unsigned int Hour,unsigned int Min,unsigned int Sec,unsigned int Msec)

Parametre
Rozsah vstupných hodnôt je nasledovný:
 • Year - 1972 až 2039
 • Month - 1 až 12
 • Day - 1 až 31
 • Hour - 0 až 23
 • Min, - Sec 0 až 59
 • Msec - 0 až 999

Návratová hodnota
Čas v systémovom formáte. V prípade chyby vstupných parametrov je vrátený čas s hodnotou 0.

Súvisiace stránky:

1 Comment

 1. Anonymous

  Chýba tu poznámka, že ide o konverziu z lokálneho (nie UTC) času

  1. You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.