Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia
Funkcia TimeFromItems slúži na získanie času vo formáte kompatibilnom s formátom používaným rozhraním D2000 ObjApi z jednotlivých položiek. 
Deklarácia
double TimeFromItems(unsigned int Year,unsigned int Month,unsigned int Day,unsigned int Hour,unsigned int Min,unsigned int Sec,unsigned int Msec)

Parametre
Rozsah vstupných hodnôt je nasledovný:
  • Year - 1972 až 2039
  • Month - 1 až 12
  • Day - 1 až 31
  • Hour - 0 až 23
  • Min, - Sec 0 až 59
  • Msec - 0 až 999

Návratová hodnota
Čas v systémovom formáte. V prípade chyby vstupných parametrov je vrátený čas s hodnotou 0.

Súvisiace stránky:

1 Comment

  1. Anonymous

    Chýba tu poznámka, že ide o konverziu z lokálneho (nie UTC) času

Write a comment…